„Konkret” Zakład Usług w Zakresie BHP jest firmą rodzinną istniejącą od 1998 roku. Osoby szkolące i prowadzące wszelkie sprawy z zakresu BHP posiadają najwyższe kwalifikacje niezbędne do używania tytułu głównego specjalisty ds. bhp.

Firma nasza prowadzi również szkolenia okresowe przez internet, jednak najbardziej sobie cenimy bezpośredni kontakt z osobami szkolonymi oraz z pracodawcami.

Kurs z pierwszej pomocy medycznej w Katowicach

Kurs z pierwszej pomocy medycznej realizowane są w formule zamkniętej dla klientów instytucjonalnych lub innych grup zorganizowanych z dojazdem do klienta.

Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uznać należy za umiejętność kluczową dla każdego człowieka.

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za wykonaną pracę. Nasza firma zobowiązuję się do poniesienia kosztów mandatów wystawionych przez PIP, PIS oraz PSP, jeżeli stwierdzone przez którąkolwiek z tych instytucji zaniedbania wynikałyby z naszej winy.

Wykonujemy szkolenia z zakresu BHP z dojazdem do klienta w następujących miastach: Katowice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Zabrze, Tychy, Bytom, Chorzów, Mysłowice, Jaworzno, Będzin, Czeladź, Mikołów, Pszczyna, Czechowice-Dziedzice oraz w najbliższej okolicy ww. miast.

Szkolenia BHP w Katowicach

Szkolenie z zakresu bhp, które prowadzimy w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku-Białej, a także na terenie całego Śląska jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe a także szkolenia p.poż. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

  • szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne z zakresu bhp zwane instruktażem ogólnym odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

 

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.