Cennik szkoleń BHP

 • Szkolenie wstępne BHP – 50 zł od osoby,
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 50 zł od osoby,
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych – 50 zł od osoby,
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami – 130 zł,
 • E-szkolenia – 50zł dla pracowników biurowych, 130 zł dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, 200 zł dla służb BHP,
 • Ocena ryzyka zawodowego – 150 zł od stanowiska (czyli np. dla 10 pracowników budowlanych będzie 1 ryzyko za 150 zł),
 • Sporządzenie dokumentacji powypadkowej – od 200 zł,
 • Umowa o stałej współpracy – od 200 zł/ miesiąc – w zależności od ilości zatrudnionych osób,
 • Szkolenie z pierwszej pomocy – 50 zł od osoby,
 • Szkolenie p.poż. – 50 zł od osoby,
 • Opracowanie wniosku do ZUS o dofinansowanie – cena do uzgodnienia.